• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา woke

  • By admin
  • พ ,16 พฤษภาคม 61 : 15.52
  • 266

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more