• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ ของ คณะกรรมการฯ ภาคพิเศษ

โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,000 บ.
รวม : 3,000 บ.
3,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 สนันสนุนกิจกรรมชมรม 60,000 บ.
รวม : 60,000 บ.
60,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 ต้อนรับน้องใหม่ มอบเข็ม และเปิดโลกกิจกรรม วันปฐมนิเทศ 15,270 บ.
รวม : 15,270 บ.
15,270 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 วันเด็กแห่งชาติ 20,000 บ.
รวม : 20,000 บ.
20,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
5 กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร 58,000 บ.
รวม : 58,000 บ.
58,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
6 วันไหว้ครู 15,270 บ.
รวม : 15,270 บ.
15,270 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
7 Smart CMRU 17,000 บ.
รวม : 17,000 บ.
17,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.