• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

เกี่ยวกับเรา

: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :

ผู้ประสานงาน : : นายธวัชชัย    สร้อยฟ้า
หน่วยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา/หน่วยทุนการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885443
FB : Thawatchai Soyfha