• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

กฏระเบียบข้อบังคับ

   1) ห้าม บันทึกข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์ เป็นอันขาด

   2) ห้าม บันทึกข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร เกินกว่าบรรทัดฐานของสังคม

   3) ห้าม บันทึกข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือ มีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล และ สถาบันใดๆ

   4) ห้าม บันทึกข้อความหรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆทุกศาสนา

   5) ห้าม บันทึกข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม

   6) ใช้ข้อความที่สุภาพ อันแสดงถึงกิริยามารยาทของสังคมไทย ในการบันทึกข้อมูลใด ๆเข้าสู่ระบบ