• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา woke

  • By admin
  • 16 พ.ค. 61 , 15:52
  • 282

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับผู้นำนักศึกษา ในการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ ความรักในสถาบัน และการชี้แจงในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจกับผู้นำนักศึกษาที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 นี้

 

 

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา woke