• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศ องค์กรนักศึกษา

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้มีประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศ องค์กรนักศึกษา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีผู้นำนักศึกษาจากส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม